POTERI SUPREMI, CORRUZIONE E TRADIMENTO

È il cancro di un terzo dell’isola caraibica (QUISQUEYA e poi La Hispaniola), oggi conosciuta  con il nome di “Repubblica di Haiti”. La prima repubblica nera che si è resa libera dalla schiavitù sotto il dominio francese nel 1804 ma, in realtà vige a tutt’oggi l’egemonia francese e non solo. Mentre stiamo a parlare prevalentemente delle partite di calcio ci sono intere popolazioni che subiscono in silenzio le indirette colonizzazioni ( schiavitù moderna). Da sempre ma, il periodo più recente in cui ci sono proteste “popolari” quasi senza interruzione è dal febbraio 2019. Ci sono state distruzioni di molte vite umane, molte speranze. È stato ucciso il presidente Jovenel Moise con tante accuse sulle spalle, tra le quali quello di voler instaurare una dittatura. La dittatura non è stata mai abolita! Cambia faccia e modalità ma lontana dall’abolizione. Il presidente Jovenel Moise è stato ucciso da poteri supremi, corruzione e alto tradimento.  Una cosa certa è che Haiti non ha bisogno solo di raccolte fondi, le raccolte fondi sono utili a tamponare delle situazioni singole/isolate a famiglie/piccole comunità in stato di bisogno ma, la rinascita di Haiti non può essere basata sulla generosità delle raccolte fondi, per le quali ringrazio qui ai donatori. La rinascita di Haiti ha bisogno di interventi ben più definiti e organizzati da diversi stati ( ONU) in cooperazione con le Organizzazioni della Società Civile (OSC). Mwen renme ou Ayiti Cheri ( ti amo amata Haiti).
Elizabeth Rijo, vice presidente Associazione Oltre il Pregiudizio; Presidente Associazione La Rosa Roja; Presidente del Coordinamento Diaspore in Sardegna.
———-‐—————————————————–
POUVWA SIPRÈM, KORIPSYON AK TRAYI.
Li se kansè nan yon tyè nan zile Karayib la (QUISQUEYA epi pita La Hispaniola), kounye nou koneli tankou “Repiblik de Ayiti”.  Premye repiblik nwa ki libere tèt li anba esklavaj anba dominasyon franse an 1804, an reyalite, ejemoni franse a toujou la nan fòs jodi ak lot .  Pandan n ap pale sitou sou match foutbòl, gen plisye popilasyon ki an silans yo ap sibi kolonizasyon endirèk (esklavaj modèn).  Toujou men, peryòd ki pi resan kote ki gen manifestasyon “popilè” prèske san entèripsyon se depi fevriye 2019. Te gen destriksyon anpil lavi moun, anpil espwa.  Prezidan Jovenel Moise mouri ak anpil akizasyon sou zepòl li, ki gen ladan sa ki di li te vle etabli yon diktati.  Diktati a pa janm aboli! Li  chanje figi ak modalite men  abolisyon a lwen. Pouvwa Siprèm, koripsyon ak gwo trayizon touye Prezidan Jovnel Moise.  Yon sèl bagay sèten se ke Ayiti pa sèlman bezwen ranmase lajan, ranmase lajan yo itil pou tanpon sitiyasyon sèl / izole nan fanmi / ti kominote ki nan bezwen, men, renesans nan Ayiti pa ka baze sou jenerozite nan ranmase lajan, metna mwen remèsye donatè isit la.  Renesans Ayiti a bezwen entèvansyon pi plis o byen defini ki dwe òganize pa diferan eta (Nasyonzini) nan tèt ansanm avèk Oganizasyon Sosyete Sivil .  Mwen renme ou Ayiti Cheri.
Elizabeth Rijo
Vis Prezidan Associazione Oltre il Pregiudizio; Presidan Associazione La Rosa Roja; Prezidan Coordinamento Diaspore in Sardegna.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *